Kongressen

Vi diskuterar hur förhållandet mellan politikerna i Washington och tech-entreprenörerna i Silicon Valley ser ut. Finns det ett avståndstagande mellan de två världarna eller står dörrarna vidöppna?

 

Gäst: Lennart Frantzell, IT-expert och bloggare i Silicon Valley

Direct download: Silicon_Valley_klar.mp3
Category:general -- posted at: 7:21pm CET