Kongressen

Under senare år har relationen mellan USA och Sverige varit god. Men har den alltid varit det? Tillsammans med Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld, diskuterar vi det säkerhetspolitiska läget, hur viktigt Sverige egentligen är för USA och vad Donald Trump som president skulle innebära för vår del av världen.

Direct download: Tracz_sista.mp3
Category:general -- posted at: 8:59am CET