Kongressen

Ruth Bader Ginsburg var blott den andra kvinnan att bli ledamot i Högsta domstolen. Vi har sett en ny film om RBG och diskuterar hennes imponerande livsverk och ikonstatus, men också kontroverserna och de okritiska hyllningarna av henne.

Har du tips på teman eller gäster? Maila till kongressen.podd@gmail.com eller @kongressenpodd på Twitter.

Direct download: RBG_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 4:22pm EDT