Kongressen

USA är format av domar i Högsta domstolen. Vi djupdyker i några av dessa, från Konstitutionens makt till aborträtten, via spionage och yttrandefrihet. Till vår hjälp har vi HD-nörden Adam Danieli, som även blickar framåt - vad innebär det att Trump har tillsatt två nya domare?

Direct download: Adam_HD_klar.mp3
Category:general -- posted at: 7:38am EDT