Kongressen

Riksrättsprocessen har placerat kongressen i händelsernas centrum. USA-nörden Per Fjerdingby diskuterar kongressens historia, maktförhållandet gentemot presidenten och nämner bland annat Lyndon B Johnson, Ted Cruz och Jimmie Carter.

Direct download: Filibuster_Per_sista_klar.mp3
Category:general -- posted at: 2:58pm EDT