Kongressen – amerikansk politik på svenska

Coronakrisen har inneburit ett ökat stöd för Donald Trump. Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York, diskuterar varför presidenten är populär just nu, vilka effekter pandemin kan ha på valet i november, och om Joe Biden är hotad som Demokraternas presidentkandidat.

Direct download: Olle_Skype_Trump_boost.mp3
Category:general -- posted at: 5:06pm CEST