Kongressen

I den amerikanska debatten lyser ordet "socialism" med sin fråvaro, bortsett från när politiker försöker misstänkliggöra politiska motståndare. Varför är det så? Idag diskuterar vi den amerikanska vänstern då, nu och framöver.

Gäster: Martin Gelin, Dagens Nyheter, och Stephanie Cholensky, co-chair Socialist Party USA.

Direct download: Kongressen_om_vanstern.mp3
Category:general -- posted at: 3:53pm EDT