Kongressen

I veckans avsnitt pratar vi om Libertarianernas presidentkandidat Gary Johnson med USA-kännaren Martin Orup. Samtalet handlar om vem Gary Johnson egentligen är, vad han står för och om han blir en utmanare i höstens presidentval. 

Dessutom en kort analys av turerna kring paret Khan och Donald Trump.

Direct download: Kongressen_om_Gary_Johnsson.mp3
Category:general -- posted at: 7:37am EDT