Kongressen

Idag diskuterar vi en ofrånkomlig faktor i amerikansk politik: religion. Varför är den så viktig? Är politikerna verkligen så religiösa som de ger sken av? Och kan en icke-kristen bli vald till president?

Gäster: Roland Poirier Martinsson (författare och debattör), Åke Sander (professor i religionsbeteendevetenskap) och Ramesh Ponnuru (National Review).

Direct download: Gud_och_politiken.mp3
Category:general -- posted at: 2:33pm EDT