Kongressen

USA är antagligen världens mest kända invandrarland, men hur mår det idag? Är systemet trasigt? I dagens avsnitt diskuterar vi Obamas agerande i frågan, papperslösa och den politiska polariseringen.

Gäst: Tina Magnergård-Bjers, utrikesredaktör på TT Nyhetsbyrån

Direct download: Kongressen_om_immigration.mp3
Category:general -- posted at: 1:42pm EDT