Kongressen

Joe Biden går starkt i mätningarna, men riskerar hans kampanj att krascha likt Jeb Bushs i förra presidentvalet? USA-kännaren Andreas Utterström diskuterar förväntningar, segerchanser och likheter/olikheter mellan Biden och Bush.

Bonus-material: Vi pratar alldeles för länge om varför amerikaner pratar alldeles för länge om sport.

Direct download: Biden_Bush_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 2:51pm EDT