Kongressen

Nedräkningen till presidentvalet har börjat. Tillsammans med Simon Rosengren, digital strateg som arbetat för flera kampanjer i USA, diskuterar vi splittringen inom Demokraterna, lärdomar från mellanårsvalet och frågan som kan avgöra nästa val.

Direct download: Vansterdemokrat_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 3:54pm CET