Kongressen

I den politiska debatten sägs den amerikanska drömmen ofta vara hotad, men vad innebär den för dagens amerikaner? Vi diskuterar myter och sanningar, blickar bakåt och framåt.

Gäster: Karin Henriksson (utrikeskorrespondent på Svenska Dagbladet), Kristen Soltis Anderson (vice president Winston Group), Janerik Larsson (opinionsbildare, författare) och Frida Stranne (gästforskare vid American University)

Direct download: Kongressen_om_den_amerikanska_drmmen.mp3
Category:general -- posted at: 2:04am EDT