Kongressen

Det har länge talats om att libertarianismen är på frammarsch, men stämmer det egentligen? Libertarianism - en ideologi baserad på maximal självständighet, frihet från tvång och en minimal stat - har länge varit populär på universitet och bland unga amerikaner, men nu talas det allt oftare om den på högsta politiska nivå.
Vi diskuterar ideologins framväxt, företrädare och hur den kan påverka USA under kommande år. Dessutom ringer vi upp en svensk libertarian som kandiderar i New York.

Gäster: Patrick Krassén, policyanalytiker och f.d. rektor på Stureakademin, samt Peter Olausson, libertarian i New York.

Direct download: Finns_det_en_libertariansk_vg_.mp3
Category:general -- posted at: 4:00pm EDT