Kongressen – amerikansk politik på svenska

Ekonomin avgör val. Statsvetaren Oskar Örn förklarar varför och vad det innebär för presidentkandidaterna. 

Direct download: Ar_Biden_Obama_eller_Carter.mp3
Category:general -- posted at: 1:18pm CEST