Kongressen

I samband med hackerattacken mot Sony blev relationen mellan USA och Nordkorea åter aktuell i massmedia världen över. Men utgör verkligen Nordkorea ett hot mot USA? Och vad skulle hända om regimen föll? Vi snackar om kärnvapen, mytologisering och filmen Team America.

Gäst: Niklas Swanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

Direct download: Nordkoreapodd_1.mp3
Category:Politics -- posted at: 6:21pm CET