Kongressen

Ännu en Super Tuesday läggs till handlingarna. En rad tunga delstater har röstat och tillsammans med USA-kännaren Alexander Lange reder vi ut vad resultatet innebär nu och framöver.

Och vilken kandidat föredrar en svensk liberal? Vi träffar Henrik Edin, LUF:s ordförande, för att snacka frihandel och populism.

Direct download: Alex_klar.mp3
Category:general -- posted at: 8:59am EDT