Kongressen

Olja, cowboys och konservativa värderingar. Så ser schablonbilden av Texas ut för många. Men stämmer bilden? Idag diskuterar vi om Texas är nya Kalifornien, om Austin är nya San Francisco och vi både bekräftar och slår hål på myter.

Gäst: Roland Poirier Martinsson (författare och filosof)

Direct download: Kongressen_om_Texas.mp3
Category:general -- posted at: 12:08pm EDT