Kongressen

Visst är House of Cards spännande, men ofta överträffar sanningen dikten. Idag går vi igenom de värsta skandalerna i amerikansk politik. Det handlar om död, otrohet och maktmissbruk.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-kännare

Direct download: Skandal_sista.mp3
Category:general -- posted at: 1:09pm EDT