Kongressen

På 1960-talet avbröts de diplomatiska relationerna mellan USA och Kuba. Tiden sedan dess har präglats av sanktioner, konflikter och hårda ord, men förra året förbättrades relationerna avsevärt och ambassaderna öppnades igen. Vad innebär upptiningen? Kommer Kuba att förändras på riktigt? Och vad händer när Obamas mandatperiod går ut?

Gäst: Thomas Gustafsson, journalist, författare och oberoende Kuba-kännare

Direct download: Kuba_forsta_versionen.mp3
Category:general -- posted at: 5:10pm CET