Kongressen

Tea Party-rörelsen har förekommit flitigt i amerikansk politik under senare år. Men vad innebär Tea Party egentligen? På vilket sätt har det påverkat politiken i USA? Gäster: Kristen Soltis Anderson (republikansk opinionsbildare), Martin Gelin (journalist och författare) och Janerik Larsson (opinionsbildare och författare). 


Med Jakob Stenberg och Henrik Nygren.

Direct download: Vad_r_Tea_Party_egentligen-.mp3
Category:general -- posted at: 1:52pm EDT