Kongressen

Årets primärvalssäsong vänder upp och ned på gamla sanningar. Vi analyserar läget, de senaste resultaten och reder ut förutsättningarna inför Super Tuesday.

Valåret 1968 förändrade historien. Året inleddes med att den sittande presidenten Johnson valde att inte ställa upp för omval och slutade med att Nixon vann valet. Däremellan skakades landet av politiska mord, kravaller och ett eskalerande Vietnamkrig. Vår ciceron, historikern David Lindén, tar med oss till USA 1968 och diskuterar vilka konsekvenser valet har in i vår tid.

Direct download: David_1968_klar.mp3
Category:general -- posted at: 12:38pm CET