Kongressen

Efter årets mellanårsval har republikanerna majoritet i både senaten och representanthuset. I detta specialavsnitt diskuterar vi varför det blev så, hur det påverkar Obamas sista tid som president och om det innebär fler kompromisser eller fler konflikter.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-kännare

Direct download: Kongressen_om_mellanrsvalet_2014.mp3
Category:general -- posted at: 5:05pm CET