Kongressen

Amerikanerna hatar staten, landets sjukvård är dålig och väldigt få röstar i valen. Åsikterna om USA är många och i dagens avsnitt diskuterar vilken roll delstaterna spelar. Hur mycket makt ha de egentligen? Bör Washington betraktas på samma sätt som vi svenskar betraktar Bryssel?
Jonas Grafström, USA-kännare och doktorand i nationalekonomi, hjälper oss att reda ut den eviga kampen mellan centralmakten och delstaterna.

Direct download: Jonas_helt_fardig.mp3
Category:general -- posted at: 12:05pm CET