Kongressen

Idag diskuterar vi i den största politiska skandalen i modern tid, Watergate. Tillsammans med historikern David Lindén snackar vi bland annat om Richard Nixon, Deep Throat, Gerald Ford, Hillary Clinton, Simpsons och Seinfeld.

Allt fler republikaner ställer sig nu bakom Trump, medan kampen mellan Clinton och Sanders fortsätter. Riskerar interna stridigheter förstöra demokraternas chanser till valseger?

Direct download: Kongressen_om_Watergate.mp3
Category:general -- posted at: 1:24am EDT