Kongressen

Kongressen - amerikansk politik på svenska. Med Jakob Stenberg och Henrik Nygren.
I det första avsnittet av Kongressen är fokus inställt på USA:s president Barack Obama och vilket arv han kommer att lämna efter sig. 

Medverkande gäster:
Martin Gelin (journalist och författare), Frida Stranne (doktorand) och Janerik Larsson (författare och opinionsbildare).

Direct download: Arvet_efter_Obama.mp3
Category:general -- posted at: 7:24am EST

1