Kongressen

I den politiska debatten sägs den amerikanska drömmen ofta vara hotad, men vad innebär den för dagens amerikaner? Vi diskuterar myter och sanningar, blickar bakåt och framåt.

Gäster: Karin Henriksson (utrikeskorrespondent på Svenska Dagbladet), Kristen Soltis Anderson (vice president Winston Group), Janerik Larsson (opinionsbildare, författare) och Frida Stranne (gästforskare vid American University)

Direct download: Kongressen_om_den_amerikanska_drmmen.mp3
Category:general -- posted at: 7:04am CET

Tea Party-rörelsen har förekommit flitigt i amerikansk politik under senare år. Men vad innebär Tea Party egentligen? På vilket sätt har det påverkat politiken i USA? Gäster: Kristen Soltis Anderson (republikansk opinionsbildare), Martin Gelin (journalist och författare) och Janerik Larsson (opinionsbildare och författare). 


Med Jakob Stenberg och Henrik Nygren.

Direct download: Vad_r_Tea_Party_egentligen-.mp3
Category:general -- posted at: 6:52pm CET

1