Kongressen

Varför röstar så få i de amerikanska valen? Vilka väljargrupper avgör? Idag blickar vi bakåt och framåt för att diskutera val och gräsrotsengagemang i USA och i Sverige.

 

Gäster: Carl Melin (chief pollster, politisk analytiker), Elizabeth Walentin (kommunikationsstrateg) och Ramesh Ponnuru (skribent National Review).

Direct download: Kongressen_om_val_i_USA.mp3
Category:general -- posted at: 12:59pm EDT

1