Kongressen

Olja, cowboys och konservativa värderingar. Så ser schablonbilden av Texas ut för många. Men stämmer bilden? Idag diskuterar vi om Texas är nya Kalifornien, om Austin är nya San Francisco och vi både bekräftar och slår hål på myter.

Gäst: Roland Poirier Martinsson (författare och filosof)

Direct download: Kongressen_om_Texas.mp3
Category:general -- posted at: 6:08pm CET

Idag diskuterar vi en ofrånkomlig faktor i amerikansk politik: religion. Varför är den så viktig? Är politikerna verkligen så religiösa som de ger sken av? Och kan en icke-kristen bli vald till president?

Gäster: Roland Poirier Martinsson (författare och debattör), Åke Sander (professor i religionsbeteendevetenskap) och Ramesh Ponnuru (National Review).

Direct download: Gud_och_politiken.mp3
Category:general -- posted at: 8:33pm CET

1