Kongressen

I den amerikanska debatten lyser ordet "socialism" med sin fråvaro, bortsett från när politiker försöker misstänkliggöra politiska motståndare. Varför är det så? Idag diskuterar vi den amerikanska vänstern då, nu och framöver.

Gäster: Martin Gelin, Dagens Nyheter, och Stephanie Cholensky, co-chair Socialist Party USA.

Direct download: Kongressen_om_vanstern.mp3
Category:general -- posted at: 3:53pm EST

Det har länge talats om att libertarianismen är på frammarsch, men stämmer det egentligen? Libertarianism - en ideologi baserad på maximal självständighet, frihet från tvång och en minimal stat - har länge varit populär på universitet och bland unga amerikaner, men nu talas det allt oftare om den på högsta politiska nivå.
Vi diskuterar ideologins framväxt, företrädare och hur den kan påverka USA under kommande år. Dessutom ringer vi upp en svensk libertarian som kandiderar i New York.

Gäster: Patrick Krassén, policyanalytiker och f.d. rektor på Stureakademin, samt Peter Olausson, libertarian i New York.

Direct download: Finns_det_en_libertariansk_vg_.mp3
Category:general -- posted at: 4:00pm EST

I veckans avsnitt diskuterar vi retorik i amerikansk politik. Vi analyserar klassiska tal, från Luther Kings "I Have a Dream" till Obamas "Yes We Can". Vad är det som gör talen så bra?
Vi jämför också amerikanska politiker med svenska. Vilka skillnader finns? Dessutom reder vi ut om svenska politiker verkligen är sämre talare än amerikanska.

Gäst: Barbro Fällman, grundare av Retorikcentrum

Direct download: Retorik.mp3
Category:general -- posted at: 2:06pm EST

1