Kongressen

I veckans avsnitt diskuterar vi retorik i amerikansk politik. Vi analyserar klassiska tal, från Luther Kings "I Have a Dream" till Obamas "Yes We Can". Vad är det som gör talen så bra?
Vi jämför också amerikanska politiker med svenska. Vilka skillnader finns? Dessutom reder vi ut om svenska politiker verkligen är sämre talare än amerikanska.

Gäst: Barbro Fällman, grundare av Retorikcentrum

Direct download: Retorik.mp3
Category:general -- posted at: 2:06pm EDT

1