Kongressen

Ofta sägs det att medierna i USA är mer polariserade än någonsin, samtidigt som deras makt växer. Men är det verkligen så? Idag diskuterar vi Fox News, MSNBC, objektivitet, public service och journalisters sympatier.
Dessutom utser vi de tre bästa versionerna av den amerikanska nationalsången.

Gäster: Kevin Lampe & Kitty Kurth, medierådgivare till bl.a Bill Clinton och Barack Obama, och Martin Gelin, utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter.

Direct download: Kongressen_om_medierna.mp3
Category:general -- posted at: 10:34am EST

Efter årets mellanårsval har republikanerna majoritet i både senaten och representanthuset. I detta specialavsnitt diskuterar vi varför det blev så, hur det påverkar Obamas sista tid som president och om det innebär fler kompromisser eller fler konflikter.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-kännare

Direct download: Kongressen_om_mellanrsvalet_2014.mp3
Category:general -- posted at: 11:05am EST

1