Kongressen

Ofta sägs det att medierna i USA är mer polariserade än någonsin, samtidigt som deras makt växer. Men är det verkligen så? Idag diskuterar vi Fox News, MSNBC, objektivitet, public service och journalisters sympatier.
Dessutom utser vi de tre bästa versionerna av den amerikanska nationalsången.

Gäster: Kevin Lampe & Kitty Kurth, medierådgivare till bl.a Bill Clinton och Barack Obama, och Martin Gelin, utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter.

Direct download: Kongressen_om_medierna.mp3
Category:general -- posted at: 10:34am EDT

1