Kongressen

USA har under lång tid varit den dominerande kraften i världspolitiken. I veckans avsnitt diskuterar vi vilka ideologier eller värderingar som styr den amerikanska utrikespolitiken. Och spelar det egentligen någon roll om presidenten är demokrat eller republikan?

Gäst: Svante Karlsson, docent vid Göteborgs universitet

Direct download: Ideologi_absolut_sista.mp3
Category:general -- posted at: 8:50pm CET

Civilsamhället, den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten, är starkt både i USA och i Sverige. Men vad skiljer länderna åt? I dagens avsnitt diskuterar vi feminism i Houston, oheliga allianser i Oklahoma City och antirasism i Stockholm.

Gäst: Gabriel Ehrling, redaktör på Liberal Debatt och ledarskribent

Direct download: Kongressen_om_civilsamhallet_-_2015-03-11_17.56.mp3
Category:general -- posted at: 8:17pm CET

1