Kongressen

Civilsamhället, den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten, är starkt både i USA och i Sverige. Men vad skiljer länderna åt? I dagens avsnitt diskuterar vi feminism i Houston, oheliga allianser i Oklahoma City och antirasism i Stockholm.

Gäst: Gabriel Ehrling, redaktör på Liberal Debatt och ledarskribent

Direct download: Kongressen_om_civilsamhallet_-_2015-03-11_17.56.mp3
Category:general -- posted at: 3:17pm EDT

1