Kongressen

Visst är House of Cards spännande, men ofta överträffar sanningen dikten. Idag går vi igenom de värsta skandalerna i amerikansk politik. Det handlar om död, otrohet och maktmissbruk.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-kännare

Direct download: Skandal_sista.mp3
Category:general -- posted at: 7:09pm CET

USA:s konstitution är en av världens äldsta, men är knappast ett dammigt dokument ur det förflutna. Idag snackar vi om konstitutionens betydelse då och nu, friheter, Högsta Domstolen, vapen och stämningar.

Gäst: Patrick Krassén, policyanalytiker och f.d. rektor på Stureakademin

Direct download: Kongressen_om_Konstitutionen.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CET

1