Kongressen

Kennedy, Roosevelt, Rockefeller... Politiska dynastier är ett välkänt fenomen i USA och är åter aktuellt i och med Jeb Bushs och Hillary Clintons presidentkandidaturer. Men är dynastier ett problem? Vad tycker väljarna? Och är det ett utdöende fenomen?

Gäst: David Lindén, historiker och redaktör

Direct download: Dynasti_1.mp3
Category:general -- posted at: 11:36am EDT

1