Kongressen

Bara minuter efter att flygplanen hade kraschat in i World Trade Center dök det upp en rad teorier om vilka som låg bakom attacken. Idag diskuterar vi konspirationsteorier, ett fenomen som knappast är nytt i USA. Varför uppkommer de? Ligger det något i teorierna?

Gäst: Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier och författare till ”Konspirationsteorierna och verkligheten”

Direct download: Kongressen_om_konspirationsteorier_-_2015-10-07_18.28.mp3
Category:general -- posted at: 1:21pm EDT

1