Kongressen
Ett händelserikt år läggs till handlingarna. I årets sista avsnitt sammanfattar vi 2015 och pratar om Trump, Clinton, Iran-avtalet, Keystone, Walker, mailservern, the Bern, kriget mot IS, fäblessen för Skandinavien, och mycket mer.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-expert
Direct download: Arskronika_klar.mp3
Category:general -- posted at: 5:24pm EST

Vinterns valrörelse har präglats av heta debatter i båda partierna. I samband med årets sista debatter djupdyker vi i kandidaternas retorik. Vem är skickligast? Hur viktigt är kroppsspråket? Är personangrepp en effektiv metod?

Gäst: Barbro Fällman, retorikexpert och grundare av Retorikcentrum

Direct download: Vassaste_retoriken_bland_kandidaterna.mp3
Category:general -- posted at: 5:59pm EST

Film och politik hör ihop. Många är exemplen på Hollywoodfilmer som har påverkat politiken, men inte sällan har politiken påverkat filmen. Idag diskuterar vi hur progressivt Hollywood egentligen är, hur filmbranschen förhandlar med lagstiftare och vad framtidens filmer kommer att handla om.

Gäst: Daniel Bramme, filmproducent i Hollywood

Direct download: Politik_och_film.mp3
Category:general -- posted at: 3:29pm EST

1