Kongressen

Film och politik hör ihop. Många är exemplen på Hollywoodfilmer som har påverkat politiken, men inte sällan har politiken påverkat filmen. Idag diskuterar vi hur progressivt Hollywood egentligen är, hur filmbranschen förhandlar med lagstiftare och vad framtidens filmer kommer att handla om.

Gäst: Daniel Bramme, filmproducent i Hollywood

Direct download: Politik_och_film.mp3
Category:general -- posted at: 3:29pm EDT

1