Kongressen
Ett händelserikt år läggs till handlingarna. I årets sista avsnitt sammanfattar vi 2015 och pratar om Trump, Clinton, Iran-avtalet, Keystone, Walker, mailservern, the Bern, kriget mot IS, fäblessen för Skandinavien, och mycket mer.

Gäst: Andreas Utterström, journalist och USA-expert
Direct download: Arskronika_klar.mp3
Category:general -- posted at: 5:24pm EDT

1