Kongressen

Etablissemanget försöker stoppa Trump och på kort tid har Cruz blivit hoppet för många republikaner. Men hur blev den impopuläre Texassenatorn plötsligt populär? Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson avlägger rapport från CPAC.

Dessutom: Sanders eller Clinton, det är frågan. Vi besöker en vallokal i Stockholm för att höra vad amerikaner i Sverige tänker om racet.
Och vilken kandidat föredrar SSU? Vi har svaret.

Direct download: CPAC_sista_versionen.mp3
Category:general -- posted at: 1:53pm EDT

1