Kongressen

Idag förknippas den amerikanska Södern i mångt och mycket med det Republikanska partiet. Men för inte särskilt längesedan var läget det omvända och Demokraterna dominerade i södra USA. Tillsammans med Johan Ingerö, USA-kännare och välfärdsansvarig på Timbro, diskuterar vi varför förändringen skedde, vilka konsekvenser det fick och om det skulle kunna ske igen.

Direct download: Ingero_helt_klar.mp3
Category:general -- posted at: 1:58am EDT

1