Kongressen

De amerikanska väljarna har sagt sitt och valt Donald J Trump till sin nästa president. Hur blev det egentligen så? Och vad vi kan vi vänta oss av en Trumpadministration?

Direct download: Trump_president_helt_klar.mp3
Category:general -- posted at: 3:01am EDT

1