Kongressen

Fox News Sean Hannity är antagligen USA:s mäktigaste journalist och sägs stå president Trump väldigt nära. USA-kännaren Andreas Utterström diskuterar om relationen är farlig, fåfänga, och huruvida Hannity egentligen är journalist eller underhållare.

Direct download: Hannity_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 4:36pm CET

Hök och konservativ, abortliberal och Reagan-kritiker. John Tower var karriäristen som nobbades av kollegorna i senaten, förhandlade med Sovjet och vars liv slutade med en krasch. Statsvetaren och Tower-nörden Olle Nykvist berättar senatorns historia, vars ekon ljuder vidare i våra dagar.

Direct download: Tower_klar_sista_fardigklippt.mp3
Category:general -- posted at: 8:02pm CET

1