Kongressen

Fox News Sean Hannity är antagligen USA:s mäktigaste journalist och sägs stå president Trump väldigt nära. USA-kännaren Andreas Utterström diskuterar om relationen är farlig, fåfänga, och huruvida Hannity egentligen är journalist eller underhållare.

Direct download: Hannity_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 11:36am EDT

1