Kongressen

USA är format av domar i Högsta domstolen. Vi djupdyker i några av dessa, från Konstitutionens makt till aborträtten, via spionage och yttrandefrihet. Till vår hjälp har vi HD-nörden Adam Danieli, som även blickar framåt - vad innebär det att Trump har tillsatt två nya domare?

Direct download: Adam_HD_klar.mp3
Category:general -- posted at: 1:38pm CET

Obama gjorde det, Trump likaså. Ny teknik är ofta avgörande för att vinna val. Vilket parti är bäst på digitalisering? Kommer sms att ersätta mail och samtal i presidentvalet? Simon Rosengren, digital strateg, reder ut läget.

Direct download: Teknik_Simon_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 1:50pm CET

1