Kongressen

Strom Thurmond har kommit att symbolisera skiftet då Södern gick från att styras av Demokraterna till att domineras av Republikanerna. USA-nörden Olle Nykvist går igenom senatorns långa liv, hans kontroversiella åsikter och förklarar varför Thurmond kan påverka Joe Bidens chanser att bli president.

Direct download: Strom_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 8:29pm CET

1