Kongressen

I säsongspremiären diskuterar USA-kännaren Johan Ingerö varför Trump lär omvald, hur partierna mår och vilken demokrat som har störst chans mot Trump.

Direct download: Trump_blir_omvald_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 10:50am EDT

1