Kongressen

Republikanerna har förändrats på kort tid. I årets bästa bok, American carnage, förklaras hur partiet blev Trumps parti. Forskaren och USA-nörden Jonas Grafström diskuterar inbördeskriget inom Republikanerna, varför partiet förändrades så fort och vad som händer framöver.

Direct download: Jonas_American_klar_sista.mp3
Category:general -- posted at: 3:03pm EDT

1